Pagament de tributs, taxes i multes /
Pago de tributos, tasas y multas

Anagrama Ajuntament de Palma Pagament d'autoliquidacions, multes notificades i taxes Inici / Inicio
Anagrama La Caixa Anagrama Sa Nostra Anagrama Banca March tarjeta de crédito

euro

 

(sense punts ni comes)
 
Sistema de pagament
Pagaments Tributs tarjeta de crédito Pagament amb qualsevol targeta bancària
Anagrama La Caixa La Caixa - Línea abierta Banca electrònica "la Caixa" - Línia Oberta
Anagrama Sa Nostra Sa Nostra - Net Banca electrònica "Sa Nostra" - Línia "Sa Nostra"
Anagrama Banca March Banca March Banca electrònica Banca March - Banca On-Line

 
Pagament amb targeta de crèdit de multes

 

Les autoliquidacions, multes notificades i taxes poden pagar-se en període de pagament voluntari mitjançant la targeta de crèdit o banca electrònica.

 

Com es fa el pagament per Internet?

 

Podeu realitzar el pagament amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit i també mitjançant la banca electrònica de de "SA NOSTRA", "LA CAIXA" o BANCA MARCH.

 

Fins quan es pot pagar per Internet?

 

El darrer dia de pagament en període voluntari sense recàrrec és el que apareix a la part inferior de l'avís de pagament.

 

Passos que s'han de fer

  1. Emplenau els camps "referència", "identificador" i "import". La informació que ha de constar en aquests camps figura a la casella de la part inferior de l'avís de pagament.
  2. Triau el sistema de pagament.
  3. Ompliu les dades que us demani el banc.
  4. Confirmau el pagament.

 

Nota

 

Transcorreguts quinze dies des que s'ha fet el pagament, se'n pot demanar un justificant (certificat) per a qualsevol gestió, a una d'aquestes oficines:
  • Oficina de Recaptació de Tributs, de Francesc de Borja Moll, 22
  • Secció de Recaptació Voluntària, de la plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis

 

El preu del certificat és d'1,25 euros.

Per a més informació sobre el pagament per Internet, telefonau al número 010, o anau a la Secció de Recaptació Voluntària, de la plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis.

© AJUNTAMENT DE PALMA · Pl. de Cort, 1 · 07001 - Palma · Tel. 010