Patis de Palma
Imatge del pati / Imagen del patio
 

Can Berga
Plaça del Mercat,12


Aquest magnífic edifici va pertànyer a la familia Berga des de l’any 1677, havent estat el primer propietari d'aquest llinatge D. Gabriel de Berga i Santacilia. El seu fill, D. Gabriel de Berga i Zaforteza, devers l'any 1760, fou l'impulsor d'una reforma radical de l'edifici. S’accedeix al pati per un portal d'arc de mig punt blasonat amb les armes de Berga de l’escultor Joan Deya. El pati està flanquejat per arqueries de tradició barroca, força arrelades a l'illa. El 1942, l’edifici fou venut al Ministerio de Justicia, actual propietari.
.

Este magnífico edificio perteneció a la familia Berga desde el año 1677, siendo el primer propietario de este linaje D. Gabriel de Berga y Santacilia. Su hijo, D. Gabriel de Berga y Zaforteza, alrededor del alto 1760, fue el impulsor de una reforma radical del edificio. Se accede al patio por un portal de arco de medio punto, blasonado con las armas de Berga del escultor Juan Deyá. El patio aparece flanqueado por arqueria de tradición barroca muy enraizada en la isla. En 1942, el edificio fue vendido al Ministerio de Justicia, actual propietario.